Legal Notice og forretningsbetingelser

Chas. Hude Legal Advokatanpartsselskab er et advokatselskab oprettet i henhold til dansk lovgivning.

Legal Notice

Vi er underlagt Advokatsamfundets regler om etik og professionel standard. Vi er desuden underlagt reglerne i Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme og er dermed forpligtet til at indhente oplysninger om klienters identitet ved både etableringen af kundeforholdet og løbende.

Lovgrundlaget for udøvelse af advokatvirksomhed i Danmark, herunder reglerne om klager, kan findes her www.advokatsamfundet.dk.

Alle vores advokater er beskikkede af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. De er derudover dækket af ansvarsforsikring hos:

dahlberg assurance agentur a/s
Allégade 14
2000 Frederiksberg
Telefon: 33 70 44 50
www.dahlbergagentur.dk

Forretningsbetingelser

>> Download vores forretningsbetingelser (pdf)

Om hjemmesiden

Formålet med www.chashudelegal.com er af forretningsmæssig, generel karakter. Oplysningerne på siden udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning. Afgivelsen af oplysninger skaber ikke et advokat-/klientforhold.

Chas. Hude Legal Advokatanpartsselskab er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne hjemmesider, som vi linker til og som linker til os. Link til denne hjemmeside kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Chas. Hude Legal Advokatanpartsselskab.

Alt materiale på chashudelegal.com er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark og andre lande. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af materialet kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter skriftlig aftale med Chas. Hude Legal Advokatanpartsselskab.

Eventuelle kommentarer kan sendes til legal@chashudelegal.com